Onder zaaibedbereiding verstaan wij machines voor grondbewerking om een optimaal zaaibed voor te bereiden. Wij kunnen hierin 2 verschillende producten van Alpego aanbieden. De Puma en de Maratona.